Zakres usług

  • analizy i procedury przedprojektowe
  • mapy do celów projektowych
  • badania geotechniczne
  • warunki przyłączenia, decyzje lokalizacji celu publicznego, warunki zabudowy
  • decyzje środowiskowe
  • projekty budowlane i wykonawcze
  • nadzór inwestorski i autorski
  • budownictwo mieszkaniowe
#

RDS MULTIPROJEKT | Radosław Żarkiewicz | ul. Błękitna 8, 72-100 Goleniów | tel. +48 606 838 674 | biuro@rds-multiprojekt.pl